Πρώτα το Παιδί – Children First in the News

Press Clippings

Join Us

Πρώτα το Παιδί
Donate
Help a child today.
Donate to support a child in need, HERE
Πρώτα το Παιδί
Stay in Touch
Subscribe to our Newsletter, follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn
Πρώτα το Παιδί
"Support a Child" Program
Become a Top Donor and help us cover a vulnerable child’s basic needs, HERE